Meer informatie? Bel FloriQ Administratie & Advies 040 – 241 19 25 of mail ons info@floriq.nl
Open
X

Dienstverlening.

Administratie

  • Verzorgen financiële administratie
  • Samenstellen en beoordelen jaarrekening
  • Administratieve dienstverlening
  • Verzorgen salarisadministratie
  • Opstellen tussentijdse cijfers
  • Opstellen financiële prognose
  • Opstellen (strategisch) bedrijfsplan

Fiscaal

  • Verzorgen aangifte inkomstenbelasting
  • Verzorgen aangifte omzetbelasting
  • Verzorgen aangifte loonbelasting
  • Verzorgen aangifte vennootschapsbelasting
  • Verzorgen aangifte successierecht
  • Beoordelen fiscale positie
  • Begeleiding bij inbreng van een onderneming in een B.V.

Advies

  • Begeleiding bij inbreng onderneming in een B.V.
  • Begeleiding bij fusie & overname
  • Begeleiding bij verkoop of bedrijfsopvolging
  • Begeleiding bij investerings- of uitbreidingsplannen
  • Begeleiding bij financieringsaanvragen
  • Bedrijfsjuridische advisering (waaronder opstellen diverse overeenkomsten, zoals arbeids, management en huur)
  • Advisering sociale verzekeringen
  • Advisering met betrekking tot oudedagsvoorzieningen
  • Advisering rechtsvorm en juridische structuur